براي مشاهده گالري مرور گر شما مي بايست تکنولوژي Javascript را پشتيباني نمايد. همچنين نياز است که فلش پلير نيز بر روي سيستم شما نصب باشد.